Aktualności

24 marca 2020 14:40 | Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA - ZDALNE NAUCZANIE

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA 

1.W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.

2.Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3.Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciele poszczególnych przedmiotów i poinformowali o tym uczniów i rodziców.

4.W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez Dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, komunikatory, grupy społecznościowe.

5.Realizacja materiału nauczania odbywa się zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć.

6.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści nauczania zawarte w  podstawie programowej oraz będą:

a) zgodne rozkładem materiału nauczania,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem ogólnodostępnego oprogramowania;

d) uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

7.Zdalne monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz informowanie rodziców o zaangażowaniu uczniów w pracę zdalną będzie odbywać się na podstawie uzgodnionych z nauczycielami form kontaktu oraz za pośrednictwem Dziennika elektronicznego.

8.Dziennik elektroniczny jest jedną z form prezentowania materiałów edukacyjnych dla uczniów.

9.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

 

 

Przeczytano: 112 razy. Wydrukuj|Do góry