Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie
https://zsharta.superszkolna.pl

03 sierpnia 2020 22:17 | Aktualności

Nasza szkoła z najlepszymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty

Nasi absolwenci uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Pomimo trudów nauki zdalnej wszyscy poradzili sobie wzorowo z zadaniami egzaminacyjnymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.