Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie
https://zsharta.superszkolna.pl

25 kwietnia 2019 20:51 | Aktualności

Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     W naszej szkole 25 kwietnia 2019 r. odbył się uroczysty apel poświęcony 228  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy szóstej, w programie artystycznym  przypomnieli sytuację polityczną Rzeczypospolitej XVIII wieku, okoliczności uchwalenia Konstytucji, jej twórców oraz główne założenia.

Chórek pod opieką P. A .Banasia zaśpiewał min. takie utwory jak: ,,Majowa Jutrzenka”, „Rota”.

     Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała zmiany zgodne z ideami oświecenia.

     Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

           E.Ł.

Zdjęcia: