Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie
https://zsharta.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 - Klasa 7 - klasa siódma

mgr Krzysztof Kędzierski

Przedmioty: geografia

geografia, technika

mgr Arkadiusz Banaś

Przedmioty: muzyka

muzyka

mgr Rafał Bilski

Przedmioty: wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V

mgr Marta Hembel

Przedmioty: język angielski, zajęcia z wychowawcą

język angielski, wychowawca klasy VII

mgr Marta Kuś

Przedmioty: biologia, chemia

biologia, chemia

mgr Ewa Łukasiewicz

Przedmioty: język polski

język polski

mgr Anna Owsiany

Przedmioty: matematyka

matematyka, wychowawca klasy IV

mgr Renata Pieńkos

Przedmioty: język niemiecki

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

mgr Dorota Walczyszyn

Przedmioty: wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lidia Wojtas

Przedmioty: historia

historia, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Zawadzka

Przedmioty: plastyka, informatyka

informatyka, technika, plastyka, wychowawca klasy VI

mgr Edyta Rachwalska

Przedmioty: fizyka

fizyka

ks. mgr Tomasz Węgrzyński

Przedmioty: religia

religia