Szkoła Podstawowa nr 1 - Klasa 6 - klasa szósta

Wychowawca

mgr Agata Zawadzka

Moja klasa

mgr Krzysztof Kędzierski

Przedmioty: geografia, technika

geografia, technika

mgr Arkadiusz Banaś

Przedmioty: muzyka

muzyka

mgr Ewa Banaś

Przedmioty: język polski

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

mgr Rafał Bilski

Przedmioty: wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V

mgr Marta Hembel

Przedmioty: język angielski

język angielski, wychowawca klasy VII

mgr Marta Kuś

Przedmioty: biologia

biologia, chemia

mgr Anna Owsiany

Przedmioty: matematyka

matematyka, wychowawca klasy IV

mgr Dorota Walczyszyn

Przedmioty: wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lidia Wojtas

Przedmioty: historia

historia, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Zawadzka

Przedmioty: plastyka, informatyka, zajęcia z wychowawcą

informatyka, technika, plastyka, wychowawca klasy VI

ks. mgr Tomasz Węgrzyński

Przedmioty: religia

religia