Kadra

mgr Agata Zawadzka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: plastyka, informatyka, edukacja wczesnoszkolna klasa I, edukacja wczesnoszkolna klasa II, edukacja wczesnoszkolna klasa III, technika, zajęcia z wychowawcą

informatyka, technika, plastyka, wychowawca klasy VI

Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa: 1 - klasa pierwsza

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 2 - klasa druga

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 3 - klasa trzecia

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 4 - klasa czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 5 - klasa piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 6 - klasa szósta

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: 7 - klasa siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 8 - klasa ósma

Funkcje: nauczyciel