Kadra

mgr Lidia Wojtas

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Przedmioty: historia, edukacja wczesnoszkolna klasa I, edukacja wczesnoszkolna klasa II, edukacja wczesnoszkolna klasa III, zajęcia z wychowawcą

historia, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII, edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa: 4 - klasa czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 5 - klasa piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 6 - klasa szósta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 7 - klasa siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 8 - klasa ósma

Funkcje: wychowawca, nauczyciel