Kadra

mgr Dorota Walczyszyn

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, wychowanie do życia w rodzinie

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1
12:35 - 13:20 język polski 5 - klasa piąta
Gimnazjum
13:30 - 14:15 wychowanie do życia w rodzinie 3 - klasa trzecia

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1
11:40 - 12:25 język polski 5 - klasa piąta
12:35 - 13:20 język polski 5 - klasa piąta
13:30 - 14:15 wychowanie do życia w rodzinie 7 - klasa siódma
13:30 - 14:15 wychowanie do życia w rodzinie 6 - klasa szósta

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1
08:00 - 08:45 język polski 5 - klasa piąta