Kadra

mgr Dorota Walczyszyn

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa: 4 - klasa czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 5 - klasa piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 6 - klasa szósta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 7 - klasa siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 8 - klasa ósma

Funkcje: nauczyciel