Kadra

mgr Krzysztof Kędzierski

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: geografia, technika

geografia, technika

Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa: 4 - klasa czwarta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 5 - klasa piąta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 6 - klasa szósta

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 7 - klasa siódma

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 8 - klasa ósma

Funkcje: nauczyciel