Kadra

mgr Krzysztof Kędzierski

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

geografia, technika

mgr Arkadiusz Banaś

Funkcja: Nauczyciel

muzyka

mgr Ewa Banaś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

mgr Rafał Bilski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV

mgr Marta Chrzan

Funkcja: Nauczyciel

wiedza o społeczeństwie

mgr Marta Hembel

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język angielski, wychowawca klasy VI

mgr Renata Kocaj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

mgr Aneta Lewandowska

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

mgr Marta Kuś

Funkcja: Nauczyciel

biologia, chemia

mgr Ewa Łukasiewicz

Funkcja: Nauczyciel

język polski

mgr Anna Owsiany

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, wychowawca klasy VIII

mgr Renata Pieńkos

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

mgr Grażyna Pyś

Funkcja: Pedagog, Logopeda

pedagog, logopeda

mgr Piotr Sarnicki

Funkcja: Nauczyciel

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Twardak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna, wychowawca klasy 0

mgr Dorota Walczyszyn

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lidia Wojtas

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

historia, bibliotekarz, wychowawca klasy VII, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Zawadzka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

informatyka, technika, plastyka, wychowawca klasy V

mgr Edyta Rachwalska

Funkcja: Nauczyciel

fizyka

ks. mgr Dawid Rachwał

Funkcja: Nauczyciel

religia

ks. mgr Bogdan Kupczyk

Funkcja: Nauczyciel

religia

mgr Joanna Cieśla

Funkcja: Nauczyciel