Samorząd Uczniowski

Przwodnicząca szkoły: Julia Tereszak

Z- ca przewodniczącej: Martyna Potoczna

Skarbnik: Aleksandra Ulbrich

Sekretarz: Karol Szczutek

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

mgr Rafał Bilski