Samorząd Uczniowski

Przwodnicząca szkoły: Gabriela Ryś

Z- ca przewodniczącej: Oliwia Potoczna

Skarbnik: Amelia Kaszycka

Sekretarz: Karolina Wrona

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

mgr Rafał Bilski