Kadra

Krzysztof Kędzierski

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

geografia, zajęcia techniczne

Arkadiusz Banaś

Funkcja: Nauczyciel

muzyka, zajęcia artystyczne

Ewa Banaś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Rafał Bilski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy II gimnazjum

Marta Chrzan

Funkcja: Nauczyciel

wiedza o społeczeństwie

Marta Hembel

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język angielski, wychowawca klasy IV

Renata Kocaj

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Aneta Lewandowska

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Anna Litwin

Funkcja: Nauczyciel

biologia, przyroda, chemia

Ewa Łukasiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski, wychowawca klasy III gimnazjum

Anna Owsiany

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, wychowawca klasy VI

Renata Pieńkos

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Grażyna Pyś

Funkcja: Pedagog, Logopeda

pedagog, logopeda

Piotr Sarnicki

Funkcja: Nauczyciel

edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Twardak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy 0

Dorota Walczyszyn

Funkcja: Nauczyciel

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Lidia Wojtas

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

historia, bibliotekarz, wychowawca klasy V

Agata Zawadzka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, technika, plastyka, wychowawca klasy VII

Helena Zawadzka

Funkcja: Nauczyciel

fizyka

ks. Bartosz Gręda

Funkcja: Nauczyciel

religia

ks. Bogdan Kupczyk

Funkcja: Nauczyciel

religia