Samorząd Uczniowski

Przwodnicząca szkoły: Zuzanna Stochmal

Z- ca przewodniczącej: Klaudia Gudyka

Skarbnik: Milena Kolasa

Sekretarz: Klaudia Dudek

 

 

OPIEKUN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO:

mgr Ewa Łukasiewicz