Kalendarz roku szkolnego 2017/18

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

 

3.

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października

 

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada

 

5.

Święto Niepodległości

11 listopada

 

6.

Mikołajki

6 grudnia

 

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

8.

Nowy Rok

1 stycznia

 

9.

Trzech Króli

6 stycznia

 

10.

Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia

 

11.

Dzień Zakochanych

14 lutego

 

12.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie;

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

13.

Dzień Kobiet

8 marca

 

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

15.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna:

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie -  godz. 9.00

- z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

 

b) część matematyczno-przyrodnicza:

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych -  godz.9.00

- z zakresu matematyki - godz. 11.00

 

c) część z języka obcego nowożytnego:

- na poziomie podstawowym - godz. 9.00

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

 

 

 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

 

 

 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

 

 

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

(podstawa prawna:

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

17.

Święto Pracy

1 maja

 

18.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

 

19.

Dzień Matki

26 maja

 

20.

Dzień Dziecka

1 czerwca

 

21.

Boże Ciało

15 czerwca

 

22.

Dzień Ojca

23 czerwca

 

23.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

24.

Ferie letnie - wakacje

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)